Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
w Golubiu-Dobrzyniu
w Golubiu-Dobrzyniu
Oddziały szpitalne

Informacje
Diagnostyka Poradnie
Przychodnia POZ
   Zakaz Odwiedzin wprowadza się z uwagi na wzrost zachorowań infekcyjnych w środowisku pozaszpitalnym, które stanowią zagrożenie dla zdrowia pacjentów Szpitala.

Zakaz obowiązuje na terenie całego Szpitala.

                                                                         ***
Zakaz Odwiedzin!!!
Procedura uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjentów Szpitala Powiatowego w Golubiu-
Dobrzyniu.
   W przypadku konieczności uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta osoba
upoważniona w historii choroby kontaktuje się telefonicznie z lekarzem prowadzącym, który
oddzwania na numer telefonu podany w dokumentacji medycznej.