Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
w Golubiu-Dobrzyniu
w Golubiu-Dobrzyniu
Oddziały szpitalne

Informacje
Diagnostyka Poradnie
Przychodnia POZ
 
1/2020 - Informacja o wyniku postępowania - 04.08.2020 ' 1/2020 - Ogłoszenie o sprzedaży samochodu - 30.07.2020 ' 1/2019 - Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert ' 2/2019 - Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego z zespołem medycznym ' 1/2019 - Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert ' 1/2019 - Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego z zespołem medycznym ' 1/2018 - Rozstrzygnięcie konkursu o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego z zespołem medycznym ' 1/2018 - Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego z zespołem medycznym ' Nr 1/2016 - Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transportu sanitarnego z zespołem medycznym ' Informacja o rozstrzygnięciu odwołania - dotyczy konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego z zespołem medycznym ' Informacja o wniesieniu odwołania - dotyczy konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego z zespołem medycznym ' Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego z zespołem medycznym ' Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego z zespołem medycznym ' Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transportu sanitarnego z zespołem medycznym ' Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki ' Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego z zespołem medycznym ' Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego z zespołem medycznym - 30-07-2015 ` Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń medycznych realizowanych przez ratowników medycznych
Konkursy
(program do rozpakowywania plików zip)