Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
w Golubiu-Dobrzyniu
w Golubiu-Dobrzyniu
Oddziały szpitalne

Informacje
Diagnostyka Poradnie
Przychodnia POZ
W latach 2008 - 20016
Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Golubiu - Dobrzyniu
realizował projekt pod nazwą:
,,Zakup aparatów wraz z dostosowaniem obiektu do ich użytkowania oraz do osiągnięcia zgodności stanu
obiektu z obowiązującymi przepisami prawa"
Program Operacyjny:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa:  3.Rozwój infrastruktury społecznej
Działanie:  3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Numer projektu:  RPKP.03.02.00-04-023/08
Okres realizacji projektu:  Lata 2008-2016
Całkowita wartość projektu:  8 770 338,63 zł.
Wkład Funduszy Europejskich (EFRR):  3 670 805,20 zł.
Cel projektu to:
a) Zakup nowoczesnej aparatury medycznej dzięki czemu możliwe będzie wykonywanie specjalistycznych badań,
b) dostosowanie obiektu szpitala do wymogów rozporządzenia Ministra zdrowia