Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font

W dniu 29 sierpnia 2023 roku Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu Pani Sylwia Kulewska podpisała porozumienie o współpracy  z Powiślańską Szkołą  Wyższą  reprezentowaną przez Julię Osuch- Pełnomocnika Senatu ds. współpracy instytucjonalnej na mocy, którego zostanie nawiązana współpraca w zakresie dokształcania, promocji oraz otwarcie Grupy Klinicznej w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu z zakresu studiów Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego.
Porozumienie otwiera możliwość doskonalenia zawodowego pracowników Szpitala i studentów Uczelni co znacząca wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług oraz na rozwój i konkurencyjność placówki.


W ramach porozumienia zostaną zorganizowane pomieszczenia w szpitalu, które będą służyć do konsultacji i poprawy umiejętności studentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej, należących do Fili w Toruniu. Dodatkowo wspólnie obie placówki będą organizować seminaria, konferencje , warsztaty i szkolenia z zakresu badań, analiz, kształcenia  i zagadnień z zakresu pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.


Uroczysta Inauguracja przewidziana jest na początek  października br. na która już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy, o szczegółach wydarzenia poinformujmy Państwa w osobnym artykule.

W dniu 28 sierpnia 2023 r. Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w Golubiu – Dobrzyniu Pani Sylwia Kulewska podpisała umowę z Wójtem Gminy Ciechocin Panem Andrzejem Okrucińskim oraz Skarbnikiem Gminy Panem Januszem Celmer w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu Gminy Ciechocin w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Szpitalnej Izby Przyjęć oraz Poradni Okulistycznej Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.

            Podpisanie umowy dotacji nastąpiło w obecności przedstawiciela organu założycielskiego Szpitala Powiatowego Pani Danuty Maleckiej – Wicestarosty Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

            Przekazane środki finansowe przyczynią się do poprawy dostosowania wyposażenia Szpitala do oczekiwań pacjentów oraz zapewnią lepsze warunki korzystania z placówki leczniczej.

PZU ŻYCIE S.A. w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie lub zmniejszenie skutków wypadków ubezpieczeniowych przekazało Szpitalowi Powiatowemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu środki w wysokości 7000,00 zł z funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A. Zadanie prewencyjne w postaci zakupu odzieży ochronnej dla pracowników Szpitala przyczyni się do likwidacji istotnych zagrożeń w zakładach pracy związanych z utratą życia i zdrowia pracowników, zmniejszeniem liczby wypadków oraz ograniczeniem zachorowań.

Wyrażamy tą drogą serdeczne podziękowanie dla PZU Życie S.A. za pomoc finansową, która umożliwiła zakup środków ochrony indywidualnej dla naszych pracowników.

Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Golubiu-Dobrzyniu poszukuje pracownika na stanowisko:

Pielęgniarz/Pielęgniarka

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączniku poniżej.