Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Drodzy Pacjenci, Pracownicy oraz Współpracownicy,

Mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć w naszym szpitalu Panią Prorektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej, która odwiedziła nas z życzeniami świątecznymi dla całego personelu i pacjentów. To niezwykle cenna i serdeczna wizyta, która umocniła naszą długotrwałą i owocną współpracę z tą renomowaną uczelnią.

Jak wielu z Was wie, od lat współpracujemy z Powiślańską Szkołą Wyższą w zakresie szkolenia studentów kierunku pielęgniarstwo. To partnerstwo umożliwia przyszłym pielęgniarkom i pielęgniarzom zdobywanie praktycznej wiedzy i doświadczenia, co jest nieocenione w ich edukacji i rozwoju zawodowym.

Podczas wizyty, Pani Prorektor podkreśliła znaczenie tej współpracy dla kształcenia wysokiej jakości kadr medycznych, a także wyraziła wdzięczność za nasz wkład w edukację studentów. My z kolei jesteśmy niezwykle dumni, że możemy przyczyniać się do rozwoju przyszłych pokoleń pracowników służby zdrowia.

Chcielibyśmy podziękować Pani Prorektor za jej wizytę i ciepłe słowa, a także Powiślańskiej Szkole Wyższej za trwałą i efektywną współpracę. Razem możemy więcej!

Życzymy wszystkim zdrowia, spokoju i radości w nadchodzącym Nowym Roku.

Zamawiający informuje że w pakiecie nr. 1 została wybrana oferta wykonawcy Asclepios ul.Hubska 44 50-502 Wrocław.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Sukcesywna dostawa leków, suplementów diety, wyrobów medycznych i innych na potrzeby Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu”, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 złotych

Zaproszenie do składania ofert pn. ,,Dostawa heparyny drobnocząsteczkowej dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Golubiu Dobrzyniu” o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130000,00 złotych