Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Szpital w Golubiu-Dobrzyniu został oddany do użytku w roku 1971. Jego budowę rozpoczęto w III kwartale 1965 roku. Według planów budowa szpitala miała kosztować ponad 36 milionów ówczesnych złotych, z czego na wyposażenie budynków przeznaczono prawie 9 milionów złotych.

Szpital w latach siedemdziesiątych

Początkowo szpital nie miał dyrektora. Pierwszym kierownikiem placówki został dwa lata po rozpoczęciu budowy doktor medycyny Wacław Kliszcz. Wedle zapisów zawartych w kronice szpitala ówczesny dyrektor “dał się poznać jako dobry organizator”. Jego znajomość nie ograniczała się tylko do pracy papierkowej, ale częste kontaktowanie się z budowniczymi i nadzorem przyczyniły się do tego, że w szpitalu właściiwie rozwiązano cały szereg urządzeń i zespołów bardziej funkcjonalnie od opracowanej dokumentacji.”

Na zdjęciu szpital od strony wejścia w latach siedemdziesiątych

W 1968 r. stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. administracyjnych objął Brunon Wałaszewski, a rok później dyrektorem szpitala został lekarz medycyny Henryk Sipak. Jego pełna poświęceń praca, osobiste zainteresowanie obiektem oraz aktywna współpraca z budowlanymi niewątpliwie przyczyniły się do uzyskania przez szpital tytułu “Mister 70”. Wraz z zakończeniem prac budowlanych w kolejnych segmentach oddawano poszczególne oddziały do użytku. Najpierw uruchomiono oddział położniczy, a następnie chirurgiczny, dziecięcy, internistyczny i gruźliczy.
Wznoszony obiekt szpitala wzbudzał zachwyt wśród ówczesnej prasy, która tak oto opisywała będącą na ukończeniu golubską placówkę: “Bez żadnej przesady można powiedzieć, że jest to najpiękniejszy szpital w województwie bydgoskim”. Dorównuje mu może jedynie włocławski, ale ten posiada inne rozmiary. Koszt tej budowy jednak wzrósł z 36 do 59 milionów złotych. Szczególną uwagę przywiązywano do poprawy standardów leczenia oraz warunków socjalnych dla pracowników szpitala. Obok placówki powstały także hotel pielęgniarski oraz mieszkania dla lekarzy.

Na zdjęciu operacja pacjenta na oddziale chirurgicznym

Oficjalnie prace budowlane ukończono w 1971 roku, które zostały uwieńczone uroczystym oddaniem całego szpitala w lipcu tegoż roku podczas obchodów Święta Odrodzenia (22 lipca). W tym samym okresie Golub-Dobrzyń zyskał dobrze znany mieszkańcom zakład Fermbet. Otwarcia szpitala i fabryki dokonali wicepremier oraz zastępca biura politycznego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Mieczysław Jagielski, sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Kazimierz Barcikowski, minister zdrowia i opieki społecznej Jan Kostrzewski, minister rolnictwa Józef Okuniewski oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, w tym przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Jan Brzykcy.

Na zdjęciu pielęgniarki z okresu otwarcia szpitala.

W latach 90-tych szpital w Golubiu-Dobrzyniu podlegał, jako jednostka budżetowa, byłemu województwu toruńskiemu. W tym czasie placówka zaczęła generować coraz większe zadłużenie. W 1998 roku zakład został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Golubiu-Dobrzyniu, a rok później w związku ze zmianami uregulowań prawnych rozpoczęto proces prywatyzacji szpitala. Zgodnie z programem restuktyryzacji założycielami nowej spółki pod nazwą Szpital Powiatowy mieli być pracownicy SPZOZ, Starostwo Powiatowe, samorządy działające w granicach powiatu oraz inwestor zagraniczny. Formalnie spółka powstała w 2001 roku, a sto procent jej udziałów objął organ założycielski – powiat. Starostwo przejeło całe zadłużenie szpitala, które spłaciło do 2006 roku. Zatem nowa spółka wchodziła na rynek z czystym kontem, jednak nie oznaczało to końca problemów. Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczał i nadal przeznacza tylko i wyłącznie pieniądze na bieżące funkcjonowanie szpitala, dlatego środki na remonty oraz zakup nowego sprzętu musi dokonywać organ założycielski – powiat. Pierwsze lata po restrukturyzacji to trudny okres dla szpitala, który musiał dostosowywać się do nowych warunków rynkowych.

W 2006 roku minister zdrowia wydał rozporządzenie, w którym określił wymogi dla szpitali. Okazało się, że nasza placówka, podobnie jak wiele innych w kraju musi przeprowadzić wiele zmian, aby spełnić nowe standardy. W tym celu opracowano program dostosowawczy. Dzięki zaangażowaniu Starostwa Powiatowego spółka pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa. Były to pierwsze większe prace od czasów powstania szpitala. Rozpoczęły się szeroko zakrojone prace modernizacyjne. W latach 2009-2011 wymieniono okna, wyremontowano główne wejście oraz hol. Przebudowany został także oddział dzięcy oraz zaadaptowano jeden z budynków gospodarczych na przychodnię lekarską. Ponadto wymieniono centralne ogrzewanie oraz opracowano dokumentację kolejnych prac. W placówce pojawiły się długo oczekiwane dwa nowe aparaty RTG oraz wieża endoskopowa. Zakup sprzętu oraz prace modernizacyjne pochłonęły w ciągu ostatnich trzech lat ponad 6 milionów złotych.