Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font

12 stycznia 2024 roku to szczególna data dla mieszkańców Golubia-Dobrzynia. Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu z dumą ogłasza otwarcie nowoczesnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, które wzbogaci zakres oferowanych usług medycznych w regionie.

Prezes Szpitala Powiatowego, Sylwia Kulewska wyraziła swoją radość z otwarcia laboratorium, podkreślając, jak ważne jest wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań diagnostycznych do lokalnej społeczności. “Medyczne Laboratorium Diagnostyczne stanowi istotny krok w kierunku poprawy standardów opieki zdrowotnej w Golubiu-Dobrzyniu. Dzięki nowoczesnym technologiom będziemy mogli szybko diagnozować schorzenia i dostosowywać leczenie do indywidualnych potrzeb pacjentów”.

Uroczystość otwarcia zgromadziła wielu przedstawicieli lokalnych władz, Prezesów, Dyrektorów, personelu medycznego oraz społeczności lokalnej. Wśród licznych gości byli także specjaliści z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej, którzy wspierają szpital w zapewnieniu najwyższej jakości opieki zdrowotnej dla pacjentów.

Nowoczesne laboratorium wyposażone jest w najnowsze technologie diagnostyczne, co umożliwia szybkie i precyzyjne badania. Pacjenci Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz okolicznych przychodni będą mogli skorzystać z pełnego zakresu usług diagnostycznych, od rutynowych badań krwi po bardziej zaawansowane testy specjalistyczne.

Otwarcie Medycznego Laboratorium Diagnostycznego to krok w kierunku zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług medycznych oraz podniesienia standardów opieki zdrowotnej w Golubiu-Dobrzyniu i okolicach.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 4 448 480.24 zł. Szpital pozyskał dotacje celową z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 3. 000. 000, 00 zł oraz dofinansowanie ze Środków Unijnych w wysokości 1. 455. 000.00 zł. Koszt własny inwestycji wyniósł 52 822,36 zł. W ramach pozyskanych środków została wykonana inwestycja polegająca na rozbudowie, przebudowie oraz zmianie użytkowania polegającej na dostosowaniu piwnic pod blokiem operacyjnym na potrzeby szpitalnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

Dodatkowe został zakupiony specjalistyczny sprzęt medyczny w postaci:
cieplarki laboratoryjnej, szorowarki do posadzek bateryjnej, wirówki laboratoryjnej z akcesoriami, zamrażarki do przechowywania osocza, zestawu mebli medycznych, chłodziarki laboratoryjnej do przechowywania krwi oraz foteli do pobierania krwi z dodatkowym wyposażeniem.

Nowo wyremontowane laboratorium będzie świadczyć swoje usługi dla pacjentów Powiatu, Gminy i Miasta codziennie w dni robocze, a także w soboty (co jest nowym krokiem w podniesieniu dostępności naszych usług dla szerszego grona pacjentów).

Dziękujemy wszystkim za przybycie oraz wspólne uczestniczenie w tak ważnym dla nas wydarzeniu. Otrzymane gratulację są dla nas wyrazem wsparcia naszych działań mających na celu rozwój Szpitala Powiatowego.

Przemówienie Prezesa Zarządu, Pani Sylwii Kulewskiej
Przemówienie Prezesa Zarządu, Pani Sylwii Kulewskiej
Poświęcenie Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
Poświęcenie Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
Uroczyste przecięcie wstęgi
Uroczyste przecięcie wstęgi
Zgromadzeni goście
Zgromadzeni goście
Zgromadzeni goście
Zgromadzeni goście
Zgromadzeni goście
Zgromadzeni goście
Wspólne zdjęcie gości z Prezesem Zarządu
Wspólne zdjęcie gości z Prezesem Zarządu
Zgromadzeni goście
Zgromadzeni goście
Pracownicy Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
Pracownicy Medycznego Laboratorium Diagnostycznego