Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu jest ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym świadczącym usługi w zakresie lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnego, ratownictwa medycznego, podstawowej opieki zdrowotnej a także rehabilitacji, diagnostyki obrazowej oraz laboratorium analitycznego i bakteriologicznego. Szpital Powiatowy realizuje świadczenia medyczne oraz pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, a także odpłatnie dla pacjentów nieubezpieczonych.
W 7 oddziałach szpitalnych rozlokowanych jest 205 łóżek. W szpitalu leczeni są pacjenci z całego powiatu golubsko-dobrzyńskiego, a także z sąsiednich rejonów.
Szpital zapewnia wysoki poziom świadczonych usług medycznych. Opiekę nad pacjentami sprawuje wykwalifikowany personel medyczny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
Zakres lecznictwa stacjonarnego to oddziały: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, kardiologii, pediatrii, neonatologii, ginekologii i położnictwa, chorób płuc i gruźlicy. Warto wspomnieć, że oddział chorób płuc i gruźlicy, jest jednym z trzech w województwie, który zajmuje sie leczeniem pacjentów chorych na gruźlicę.
Zakres opieki ambulatoryjnej to poradnie: chirurgiczna, ortopedyczna, otolaryngologiczna, dermatologiczna, zdrowia psychicznego, kardiologiczna, okulistyczna, alergologiczna, neurologiczna, onkologiczna, chorób płuc i gruźlicy, neonatologiczna, położniczo-ginekologiczna, urologiczna, leczenia uzależnień.
Od 1 grudnia 2010 roku przy Szpitalu Powiatowym funkcjonuje Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej.