Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font

PZU ŻYCIE S.A. w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie lub zmniejszenie skutków wypadków ubezpieczeniowych przekazało Szpitalowi Powiatowemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu środki w wysokości 7000,00 zł z funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A. Zadanie prewencyjne w postaci zakupu odzieży ochronnej dla pracowników Szpitala przyczyni się do likwidacji istotnych zagrożeń w zakładach pracy związanych z utratą życia i zdrowia pracowników, zmniejszeniem liczby wypadków oraz ograniczeniem zachorowań.

Wyrażamy tą drogą serdeczne podziękowanie dla PZU Życie S.A. za pomoc finansową, która umożliwiła zakup środków ochrony indywidualnej dla naszych pracowników.