Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font
Prace remontowo-budowlane w budynku Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

Od miesiąca czerwca br. realizowane jest zadanie pn. “Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania polegająca na dostosowaniu piwnic pod blokiem operacyjnym pod potrzeby Szpitalnego Laboratorium Analitycznego i Szpitalnego Laboratorium Mikrobiologicznego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu”.

Wykonawcą powyższej inwestycji jest Przedsiębiorstwo  Budowlane KOM-BUD Sp. z o.o. z Brodnicy. Wartość przedmiotu umowy wynosi: 4 149 589,57 zł.

Zakres merytoryczny zadania przedstawia się następująco: roboty ogólnobudowlane, w skład których wchodzą między innymi: wyburzenia, zamurowania  i domurowania ściany GK, tynki i okładziny, posadzki, wykonanie sufitu podwieszanego, stolarka okienna rozwierno-uchylna (PCV)  i drzwiowa, dobudowa wiatrołapu, elewacja, dach, chodnik  i furtka, instalacja sanitarna, elektryczna  i teletechniczna.

Zadanie obejmuje: branżę budowlaną, sanitarną, elektryczną, teletechniczną.

Planowy termin zakończenia robót  to 30 listopada  br.