Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

  • Contrast
  • Layout
  • Font

 PRZYCHODNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Dr. J. G. Koppa 1 E

87- 400 Golub-Dobrzyń

Przychodnia POZ czynna jest od pon. do pt. w godzinach 7.00 – 18.00.

Rejestracja pod numerem telefonu 56 683 22 91, wew. 118
w godzinach pracy Poradni.

E-mail: poz@szpitalgolub.pl

W ramach świadczeń  lekarza POZ obejmuje:

 • profilaktyka chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenie profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie
  z obowiązującym wykazem,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie zdrowia w celu orzecznictwa,
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ,
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta,
 • przedłużanie recept na stale przyjmowane leki na choroby przewlekłe.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

ul. Dr. J. G. Koppa 1 E

87- 400 Golub-Dobrzyń

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać
w razie:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stale przyjmowane leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty, skierowania na badania diagnostyczne.