Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Oddziały szpitalne

IZBA PRZYJĘĆ

Koordynator:
Łukasz Olszewski

Pielęgniarka Oddziałowa:
Renata Alechniewicz

Telefony:
Transport sanitarny – 56 683 28 31
Punkt przyjęć – 56 683 2291 wew 171
Pielęgniarka oddziałowa –  56 683 2291 wew 159

SPECYFIKA IZBY PRZYJĘĆ
Izba Przyjęć posiada 7 miejsc dla pacjentów (w tym 4 obserwacyjne, 1 reanimacyjne, 1 chirurgiczne, 1 dziecięce).

Opiekę nad pacjentami sprawują:
Lekarze dyżurujący w oddziałach szpitalnych,
8 – Pielęgniarek / 1  Pielęgniarz
3- Ratowników Medycznych

 

W odnośniku poniżej znajdą Państwo Cennik badań i usług medycznych udzielanych w Izbie Przyjęć:

Cennik badań i usług medycznych udzielanych w Izbie Przyjęć

 

Izba Przyjęć udziela świadczenia zdrowotne całodobowo.
Przyjęcie pacjentów zgłaszających się do Szpitala Powiatowego w Golubiu Dobrzyniu Sp.z.o.o odbywa się w:
– trybie planowym w dni robocze w godzinach 7:15 – 14:35 na podstawie skierowania do szpitala
– trybie nagłym dokonywane są przez całą dobę na podstawie skierowania lub bez skierowania. W Izbie Przyjęć wykonywane są procedury medyczne obejmujące diagnozowanie i leczenie chorych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Udzielane świadczenia polegają na segregacji medycznej (potwierdzenie lub wykluczenie stanu nagłego zagrożenia zdrowia), diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych pacjenta.

Izba Przyjęć obejmuje swoją opieką pacjentów przywiezionych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego , skierowanych przez lekarzy Podstawowej Opieki  Zdrowotnej oraz z nagłymi dolegliwościami i urazami bez skierowania.

Wykonywane są drobne zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, pacjenci po wstępnej diagnostyce, leczeniu i założeniu dokumentacji medycznej są kierowani do oddziałów szpitalnych lub przekazywani do innych placówek specjalistycznych. W przypadku gdy nie jest konieczne dalsze leczenie, po uzyskaniu pomocy w Izbie Przyjęć wypisani są do domu.
Czas oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć zależy od stanu zdrowia pacjenta a nie od kolejności zgłoszenia. O kolejności udzielania świadczeń decyduje personel dyżurujący Izby Przyjęć.

Izba Przyjęć wyposażona jest w profesjonalny sprzęt diagnostyczny, reanimacyjny i ratunkowy, obsługiwany przez zespół lekarzy specjalistów, pielęgniarki i ratowników medycznych.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 1. skierowanie do szpitala,
 2. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 3. karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych – jeżeli posiada,
 4. aktualne badania laboratoryjne oraz inne typu usg i rtg – jeżeli posiada,
 5. spis aktualnie przyjmowanych leków,
 6. inne: adres i telefon najbliższej rodziny/opiekuna sprawującego opiekę nad pacjentem

Pacjent przy przyjęciu do szpitala ma prawo do:

 1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej,
 2. informacji o nazwisku lekarza leczącego i pielęgniarki opiekującej się pacjentem,
 3. informacji o stanie swojego zdrowia i zagrożeniach z niego wynikających,
 4. wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych lub jej odmowy,

Pacjent ma obowiązek:

 1. przestrzegania obowiązujących na terenie Szpitala regulaminów,
 2. poszanowania zasad kulturalnego zachowania, życzliwym stosunku do innych chorych i personelu szpitala, nie zakłócaniu spokoju innym chorym, korzystaniu z telefonu komórkowego w sposób niezakłócający spokoju innym osobom oraz nie utrudniającym pracy personelu medycznego,
 3. stosowania się do zaleceń personelu medycznego,
 4. przestrzegania przepisów ppoż. (na terenie całego szpitala obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, zainstalowany jest system p/pożarowy aktywny i wrażliwy na dyp tytoniowy).

Dane osobowe pozyskane przy przyjęciu pacjenta do szpitala są odpowiednio zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Izba przyjęć

Izba przyjęć