Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Laboratoria

LABORATORIUM ANALITYCZNE

Kierownik Laboratorium:
Ewa Lewandowska – specjalista diagnostyki laboratoryjnej

Z-ca kierownika laboratorium:
Katarzyna Pomiankiewicz – mikrobiolog medyczny

Pobieranie Materiału do Badań:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 10:30

Odbiór wyników:
codziennie w godzinach 7:30 – 19:00

Telefon:
56 683 2291 wew.110

Email:
laboratorium@szpitalgolub.pl

Zakres badań:
– badania biochemiczne
– markery kardiologiczne
– analityka ogólna
– badania hematologiczne
– koagulogia
– markery nowotworowe
– białka specyficzne,diagnostyka anemii, autoimmunologia
– choroby infekcyjne