Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Laboratoria

Kierownik Laboratorium:
Ewa Lewandowska – specjalista diagnostyki laboratoryjnej
tel. 56 683 22 91, wew. 180

Z-ca kierownika laboratorium:
Katarzyna Pomiankiewicz – mikrobiolog medyczny
tel. 56 683 22 91, wew. 103

Pobieranie Materiału do Badań:
od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00 – 10:30

Odbiór wyników:
od poniedziałku do soboty w godzinach 7:30 – 18:30

Rejestracja telefoniczna:
56 683 22 91 wew.110

Email:
laboratorium@szpitalgolub.pl

Zakres badań:
– badania biochemiczne
– markery kardiologiczne
– analityka ogólna
– badania hematologiczne
– koagulologia
– markery nowotworowe
– białka specyficzne,diagnostyka anemii, autoimmunologia
– choroby infekcyjne,
– badania z zakresu immunologii serologicznej.

W odnośniku poniżej znajdą Państwo Cennik badań analitycznych:

Cennik badań analitycznych

Zdjęcia:

Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

Pracownicy Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

Pracownik Laboratorium Analitycznego

Pracownik Laboratorium Analitycznego

Pracownik Laboratorium Analitycznego

Pracownik Laboratorium Analitycznego

Pracownik Laboratorium Analitycznego

Pracownik Laboratorium Analitycznego

Pracownik Laboratorium Analitycznego