Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Laboratoria

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE

Kierownik Laboratorium:
Ewa Lewandowska – specjalista diagnostyki laboratoryjnej

Z-ca kierownika laboratorium:
Katarzyna Pomiankiewicz – mikrobiolog medyczny

Pobieranie Materiału do Badań:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:35
soboty w godzinach 7:00 – 12:00
niedziele w godzinach 7:00 – 10:00

Odbiór wyników:
od Poniedziałku do Piątku w godzinach 7:00 – 14:35
soboty w godzinach 7:00 – 12:00
niedziele w godzinach 7:00 – 10:00

Telefon:
56 683 2291 wew.106

Email:
mikroby@szpitalgolub.pl