Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

  • Contrast
  • Layout
  • Font

POZ

Godziny przyjęć:
Przychodnia POZ czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.

Telefon:
Rejestracja pod numerem telefonu 56 683 22 91 wew. 118
w godzinach pracy Przychodni.

Email:
poz@szpitalgolub.pl

Świadczenia lekarza POZ obejmują m.in.:

 • profilaktyka chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenie profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nie obrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie zdrowia w celu orzecznictwa,
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ,
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta,
 • przedłużanie recept na stale przyjmowane leki na choroby przewlekłe.

budynek poz