Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Oddziały szpitalne

ODDZIAŁ CHOROB PŁUC I GRUŹLICY

Koordynator Oddziału:
Patryk Wasilewski – specjalista chorób wewnętrznych i specjalista chorób płuc

Lekarze:
Dariusz Nadolski – specjalista chorób płuc
Danuta Krupa – specjalista chorób płuc
Maria Zawieruszyńska – specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z dziedziny choroby płuc
Agnieszka Skowrońska – specjalista chorób wewnętrznych i specjalista chorób płuc

Pielęgniarka Oddziałowa:
Teresa Heimann

Personel oddziału:
Pielęgniarki  w liczbie 17 osób, opiekunowie medyczni, salowe i sekretarki medyczne.

Telefony:
Sekretariat – 56 683 22 91 wew. 211
Koordynator – 56 683 22 91 wew. 217
Lekarze – 56 683 22 91 wew. 212
Pielęgniarki – 56 683 22 91 wew. 216 (gruźlica), wew. 213 (płucny)

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy mieści się w oddzielnym budynku szpitala. Obecnie dysponuje 32 łózkami. Personel medyczny składa się łącznie z 36 osób.

Oddział posiada pracownię bronchoskopową z gabinetem zabiegowym i pracownią ultrasonograficzną oraz pracownię badań czynnościowych układu oddechowego. Prowadzimy diagnostykę zaburzeń oddychania podczas snu, oraz innych zaburzeń snu w oddzielnej sali polisomnograficznej. W wyznaczonym miejscu oddziału prowadzone są testy 6-minutowego marszu. Współpracujemy z Zakładem Genetyki i Onkologii Molekularnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy, gdzie wysyłane są preparaty celem wykonania badań genetycznych raka płuca.

Dysponujemy możliwością leczenia respiratorami w trybie wentylacji nieinwazyjnej, oraz urządzeniami do leczenia wysokimi przepływami tlenu.

Współpracujemy z laboratorium prątka gruźlicy i mikrobiologii  znajdującym się na terenie szpitala.

Przyjęcia do Oddziału odbywają się w trybie planowym i pilnym.

W Oddziale Chorób Płuc leczeniu i diagnozowani są pacjenci z chorobami układu oddechowego takimi jak:

 • przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 • astma oskrzelowa
 • rozstrzenie oskrzeli
 • zapalenia oskrzelików płucnych
 • pozaszpitalne i szpitalne zapalenia płuc
 • choroby śródmiąższowe płuc
 • gruźlica i mykobakteriozy
 • nowotwory płuc i opłucnej
 • zaburzenia oddychania w czasie snu
 • choroby opłucnej
 • choroby śródpiersia
 • niewydolność oddechowa
 • oraz inne niesklasyfikowane zaburzenia układu oddechowego

Oddział Chorób Płuc prowadzi także edukację pulmonologiczną  pacjentów i szkolenia wewnętrzne personelu.  Współpracujemy także z pracownią fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej.

Pracownicy Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy