Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Oddziały szpitalne

ODDZIAŁ CHOROB PŁUC I GRUŹLICY

Koordynator Oddziału:
Patryk Wasilewski – specjalista chorób wewnętrznych i specjalista chorób płuc

Lekarze:
Danuta Krupa – specjalista chorób płuc
Maria Zawieruszyńska – specjalista chorób wewnętrznych i specjalista chorób płuc
Agnieszka Skowrońska – specjalista chorób wewnętrznych i specjalista chorób płuc
Dariusz Nadolski – specjalista chorób płuc
Łukasz Olszewski specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji chorób płuc

Pielęgniarka Oddziałowa:
Teresa Heimann

Personel oddziału:
Pielęgniarki  w liczbie 17 osób, opiekunowie medyczni, salowe i sekretarki medyczne.

Telefony:
Sekretariat – 56 683 22 91 wew. 211
Koordynator – 56 683 22 91 wew. 217
Lekarze – 56 683 22 91 wew. 212
Pielęgniarki – 56 683 22 91 wew. 216 (gruźlica), wew. 213 (płucny)

Email:
plucny@szpitalgolub.pl

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń układu oddechowego. Jest to oddział unikatowy w naszym regionie . Jesteśmy jedynym szpitalem powiatowym w województwie, który zajmuje się leczeniem gruźlicy.
W latach 2018-2023 oddział przeszedł gruntowny remont. Prace dotyczyły przebudowy, rozbudowy oraz termomodernizacji budynku. Zostały one wykonane, nie tylko aby spełnić obowiązujące normy, ale również by było komfortowo, nowocześnie i funkcjonalnie. Środki na modernizację zostały pozyskane  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Dzięki zakupowi profesjonalnego sprzętu, poszerzono zakresu usług, co zacznie przyspieszyło diagnostykę i poprawiło komfort leczenia. Jednostka została wyposażona w aparat EBUS – nowoczesny sprzęt do badania bronchofiberoskopowego z ultrasonografią wewnątrzoskrzelową, respiratory nowej generacji, sprzęt do nieinwazyjnego wspomagania wentylacji.
Ponadto prowadzana jest diagnostyka zaburzeń oddychania i innych schorzeń w trakcie snu.
W oddziale wykonywana jest pletyzmografia, która pozwala wykonać precyzyjną ocenę czynności układu oddechowego.
Personel Medyczny oddziału mając na uwadze dobro pacjentów oraz stały rozwój szpitala ściśle współpracuję z innymi wiodącymi jednostkami medycznymi w Polsce takim jak: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmologii w Bydgoszczy. W jednostce Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. znajduje się laboratorium prątka gruźlicy gdzie wykonywane są badania mikrobiologiczne i genetyczne.

W Oddziale Chorób Płuc leczeniu i diagnozowani są pacjenci z chorobami układu oddechowego takimi jak:

 • przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 • astma oskrzelowa
 • rozstrzenie oskrzeli
 • zapalenia oskrzelików płucnych
 • pozaszpitalne i szpitalne zapalenia płuc
 • choroby śródmiąższowe płuc
 • gruźlica i mykobakteriozy
 • nowotwory płuc i opłucnej
 • zaburzenia oddychania w czasie snu
 • choroby opłucnej
 • choroby śródpiersia
 • niewydolność oddechowa
 • oraz inne niesklasyfikowane zaburzenia układu oddechowego

Oddział Chorób Płuc prowadzi także edukację pulmonologiczną  pacjentów i szkolenia wewnętrzne personelu.  Współpracujemy także z pracownią fizjoterapii i rehabilitacji ruchowe