Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Pracownie diagnostyczne

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Koordynator Pracowni:
Wojciech Zatka – elektroradiolog

Personel:
Aleksandra Kwiatkowska – elektroradiolog
Kamila Krauza – elektroradiolog
Katarzyna Jankowska – elektroradiolog
Danuta Kołaczyńska – rejestratorka

Rejestracja na badania i odbiór wyników:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:15

Kontakt telefoniczny:
56 683 2291 wew.128 – rejestracja TK
56 683 2291 wew.116 – pracownia TK

Email:
radiologia@szpitalgolub.pl

Pracownia TK naszego szpitala w 2022r. została wyposażona w nowy 64-rzędowy aparat GE Healthcare Revolution EVO.

Wykonujemy szereg badań tomografii komputerowej bez i z użyciem środka kontrastowego np.:

 • TK klatki piersiowej
 • TK jamy brzusznej i miednicy wielofazowe
 • TK kręgosłupa
 • TK ortopedyczne z rekonstrukcjami 3D
 • HRCT zatok, kk. skroniowych, płuc
 • angio-TK kk. dolnych, aorty piersiowej, aorty brzusznej

Współpracując z Ordynatorem Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy, lek. med. P. Wasilewskim oraz Centrum Onkologii w Bydgoszczy wykonujemy u pacjentów biopsję cienkoigłową płuc pod kontrolą tomografii komputerowej.

Jak przygotować się do badania tomografii komputerowej?

 1. Na 6 godzin przed badaniem TK nie przyjmować pokarmów, można pić wodę.
 2. Osoby, które przyjmują leki na stałe, w dniu badani powinny je zażyć o zwykłej porze.
 3. W przypadku badania z użyciem środka kontrastowego obowiązkowe jest przedstawienie wyniku poziomu kreatyniny we krwi – określającego pracę nerek. Wynik ten uznaje się jako aktualny 7 dni od daty wykonania. Skierowanie na badanie kreatyniny wystawia lekarz. Można je wykonać również prywatnie w każdym laboratorium analitycznym. Prosimy aby pacjent, który będzie miał wykonywane badanie z kontrastem miał ze sobą butelkę wody niegazowanej.
 4. Pacjenci skierowani na badanie TK układu moczowego (nerek, nadnerczy – URO TK) powinni stawić się z wypełnionym pęcherzem (2h przed badaniem wypić jednorazowo 3 do 4 szklanki wody niegazowanej – mocz należy trzymać).
 5. Przed wykonaniem badania należy przekazać personelowi ostatnie wyniki badań TK (opis, płytę CD), celem przesłania ich do lekarza radiologa i otrzymania opisu porównawczego.
 6. Przed badaniem pacjent zostanie poproszony o wypełnienie i podpisanie zgody na badanie. Aby skrócić czas oczekiwania można stawić się z już uzupełnionym drukiem.

TK jest badaniem diagnostycznym, które wykorzystuje promieniowanie jonizujące, dlatego CIĄŻA to bezwzględne przeciwwskazanie do jego wykonania.

W trakcie badania, po podaniu środka kontrastowego może wystąpić uczucie ciepła, pojawić się metaliczny posmak w ustach, uczucie parcia na pęcherz moczowy oraz BARDZO RZADKO reakcje uboczne (nudności, wymioty, skurcz oskrzeli, pokrzywka, spadek ciśnienia, drgawki itp.). Powikłania występują najczęściej w ciągu 20 minut po podaniu środka kontrastowego, dlatego pacjent po ukończonym TK pozostaje na ten czas pod obserwacją pośrednią pielęgniarki. Po tym czasie pielęgniarka usuwa wenflon. W pierwszej dobie po badaniu zaleca się wypicie około 2-3l wody niegazowanej celem wypłukania kontrastu.

Badania dla pacjentów ambulatoryjnych wykonywane są na podstawie skierowania z poradni specjalistycznych, które podpisały kontrakt z NFZ. Dniami badań są wtorki, środy i piątki – wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Pacjenci z oddziałów szpitalnych planowo badani są w poniedziałki oraz czwartki. Skierowania do TK od lekarza rodzinnego są pełnopłatne, z wyjątkiem badań klatki piersiowej.

Opis badania TK jest do odbioru w naszej rejestracji – dwa tygodnie po wykonaniu badania (o ewentualnych wyjątkach/opóźnieniach pacjent zostanie poinformowany). Wyniki wydajemy pacjentom lub osobom przez nich upoważnionym (druk upoważnienia).

Wykonujemy badania TK odpłatne (na podstawie skierowania lekarskiego), zgodnie z cennikiem. Ze względu na brak możliwości płacenia kartą/BLIKiem, uprzejmie prosimy o przygotowanie odliczonej gotówki. Korzystając z naszych usług komercyjnych wynik badania można uzyskać już po dwóch godzinach od momentu zakończenia badania.

personel pracowni TK       personel pracowni tk