Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Oddziały szpitalne

ODDZIAŁ KARDIOLOGII

Koordynator Oddziału:
Jarosław Kopp – specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych

Z-ca Koordynatora Oddziału:
Lidia Manelska – specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych

Lekarze:
Agnieszka Stawicka – specjalista kardiologii

Pielęgniarka oddziałowa:
Barbara Kuzimkowska – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Pozostały personel pracujący na oddziale:
11 Pielęgniarek
Opiekun medyczny
Sekretarka medyczna

Telefony:
lekarze – 56 683 22 91 wew. 117
pielęgniarki – 56 683 22 91 wew. 169

Email:
kardiologia@szpitalgolub.pl

Zakres działalności leczniczej:
Diagnostyka i leczenie schorzeń układu sercowo-naczyniowego

Oddział Kardiologii mieści się na pierwszym piętrze budynku głównego Szpitala. Dysponuje 15 łóżkami dla pacjentów, w tym łóżka na Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz zapleczem diagnostycznym w postaci pracowni testów wysiłkowych, pracowni echokardiologicznej i holterowskiej z rejestratorami EKG i rejestratorem ciśnieniowym. Oddział w ramach swojej działalności zapewnia przyjęcia w trybie planowym oraz pilnym. Prowadzimy diagnostykę kardiologiczną oraz leczenie z wykorzystaniem w/w pracowni oraz współpracujemy z oddziałami Kardiologii Inwazyjnej. Zapewniamy również kwalifikację kardiologiczną do zabiegów.

Pacjenci przyjmowani w trybie planowym powinni zgłaszać się na Izbę Przyjęć o godz. 8:00 ze skierowaniem, dokumentem tożsamości, dotychczasową dokumentacją leczenia, spisem aktualnie przyjmowanych leków. Pacjent powinien pozostać na czczo. Przyjęcia w trybie pilnym odbywają się całą dobę.