Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Oddziały szpitalne

ODDZIAŁ NOWORODKOWY

Koordynator Oddziału:
Hanna Dąbrowska – specjalista neonatolog, pediatra

Położna Oddziałowa:
Elżbieta Wolniak – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

Pielęgniarki i Położne:
6 pielęgniarek

Dyżury lekarskie:
Dyżury lekarskie pełnione są wspólnie na Oddziale Noworodkowym i Oddziale Pediatrycznym

Telefony:
Lekarze – 56 683 22 91 wew. 139
Pielęgniarki – 56 683 22 91 wew. 119

Oddział Noworodkowy jest oddziałem I stopnia referencyjności w systemie opieki okołoporodowej. Zapewnia całodobową opiekę lekarza specjalisty oraz wykwalifikowanego personelu średniego. W naszym szpitalu rodzi się około 300 dzieci rocznie. Oddział dysponuje 8 miejscami zorganizowanymi w systemie “matka z dzieckiem” oraz 3 miejscami opieki pośredniej nad noworodkiem. Zdrowe noworodki od momentu przyjścia na świat do chwili wypisu ze szpitala przebywają wraz ze swoimi matkami. Dzięki temu położnice mają ciągły kontakt ze swoim dzieckiem, są obecne podczas jego badania przez lekarza oraz wszystkich zabiegów wykonywanych przez personel szpitala. Zapewniamy naszym pacjentom kameralną atmosferę oraz opiekę życzliwego, wspierającego personelu. Zachęcamy do porodów rodzinnych w obecności osoby bliskiej.

Poród i pierwsze chwile po porodzie:
– biorąc pod uwagę bezpieczeństwo matki i dziecka podczas każdego porodu obecni są: lekarz ginekolog, pediatra lub neonatolog, położna i pielęgniarka
– dziecko rodzi się na brzuch i w ramiona mamy (kontakt skóra do skóry trwający około dwóch godzin, w trakcie którego noworodek po raz pierwszy jest karmiony piersią)
– jego stan oceniony jest według skali Apgar (lekarz ocenia zabarwienie skóry, napięcie mięśniowe, częstość pracy serca, częstość oddechów oraz obecność odruchów noworodkowych (po 2 punkty za każdy parametr )
–  otrzymuje domięśniowo witaminę K celem profilaktyki krwawień
– wykonywany jest zabieg Credego polegajacy na zakropleniu oczu azotanem srebra w celu zabezpieczenia przed infekcją worka spojówkowego
– noworodek jest ważony i mierzony
– w przypadku porodu przez cesarskie cięcie pierwsze przystawienie do piersi odbywa się po przewiezieniu matki na oddział, do tego czasu może być on “kangurowany” przez ojca

Kolejne dni pobytu noworodka na oddziale:
– codzienne dwukrotne (rano i wieczorem) badanie noworodka przez lekarza oraz udzielanie pełnej informacji o stanie zdrowia dziecka
– szczepienie przeciwko gruźlicy (BCG) i żółtaczce typu B (WZW B) w pierwszej dobie życia
– test pulsoksymetryczny- wykonywany u każdego noworodka celem wykrycia siniczych wad serca
– przesiewowe badanie słuchu- wykonywane jest najczęściej podczas snu, w przypadku nieprawidłowego wyniku dziecko kierowane jest na szczegółową diagnostykę do Poradni Audiologicznej
– wykonanie testów przesiewowych krwi w kierunku wrodzonych chorób metabolicznych- test pobierany jest po ukończeniu przez noworodka 48 godzin życia i przesyłany do Pracowni Badań Przesiewowych. Rodzice powiadamiani są przez Pracownię wyłącznie w przypadku nieprawidłowego wyniku
– noworodek otrzymuje codzienną dawkę witaminy D3 jako profilaktykę krzywicy

Personel medyczny oddziału sprawuje ciągłą opiekę nad matką i dzieckiem, mając na uwadze z jednej strony potrzebę wypoczynku przez położnicę po porodzie, a z drugiej potrzebę stopniowego wdrażania się do obowiązków macierzyńskich, nauki pielęgnacji noworodka oraz nabycia umiejętności prawidłowego naturalnego karmienia. Długość hospitalizacji na Oddziale Noworodkowym wynosi średnio 2- 3 doby, nie krócej jednak niż 48 godzin. Podczas pobytu na oddziale dziecko może korzystać z przyniesionych z domu kosmetyków do pielęgnacji, ubranek  oraz pieluch.

W przypadku wystąpienia przejściowych problemów zdrowotnych z noworodkiem jest on diagnozowany i leczony w naszym oddziale, a w razie poważniejszych zaburzeń przekazywany karetką “N” do ośrodka o wyższym stopniu referencyjności. Noworodkom wymagającym leczenia zapewniamy odpowiedni  sprzęt medyczny: inkubatory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, lampy do fototerapii oraz system nieinwazyjnego wspomagania oddechowego Infant Flow. Oferujemy całodobową diagnostykę laboratoryjną, radiologiczną i ultrasonograficzną.

Zasady odwiedzin na Oddziale Noworodków:
W celu zapewnienia matce i noworodkowi bezpieczeństwa i komfortu pobytu na oddziale oraz poszanowania prawa do intymności i godności obowiązują następujące zasady odwiedzin na Oddziale Noworodków:
– zalecane jest, aby odwiedziny pacjentów odbywały się codziennie w godzinach 10:00- 18:00. Jednego pacjenta może odwiedzać jedna osoba.
– pacjentów odwiedzać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, a osoby niepełnoletnie jedynie za zgodą lekarza dyżurnego.
– ze względu na konieczność zapewnienia wypoczynku matce czas odwiedzin nie powinien przekraczać dwóch godzin.
– zabrania się wychodzenia z noworodkiem poza salę jego pobytu oraz kontaktu z innymi noworodkami poza odwiedzanym.
– w okresie jesienno-zimowym zaleca się stosowanie ochraniaczy na obuwie. Nie ma konieczności rutynowego stosowania ubrań ochronnych.
– przed wejściem na oddział należy zgłosić odwiedziny w punkcie pielęgniarskim.
– osobę odwiedzającą bezwzględnie obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem na oddział, a także przed i po kontakcie z pacjentem.