Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Czas pandemii odbił się i nadal odbija na naszym zdrowiu psychicznym. Wiele aspektów zdrowia psychicznego zostało zakwestionowanych; a już przed pandemią w 2019 r. szacuje się, że jedna na osiem osób na świecie żyła z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie dostępność do usług oraz środki finansowe dostępne na rzecz zdrowia psychicznego są nadal niewystarczające i są znacznie niższe od tego, co jest potrzebne, zwłaszcza w krajach o niskim i średnim dochodzie.

Pandemia COVID-19 spowodowała globalny kryzys zdrowia psychicznego, generując krótko
i długoterminowe stresy co wpłynęło na zdrowie psychiczne milionów ludzi. Szacuje się, że wzrost zarówno zaburzeń lękowych, jak i depresyjnych wynosi ponad 25% w pierwszym roku pandemii. Jednocześnie usługi w zakresie zdrowia psychicznego zostały poważnie zakłócone, a luka w leczeniu chorób psychicznych zwiększyła się.

Rosnące nierówności społeczne i gospodarcze, przedłużające się konflikty, przemoc i zagrożenia zdrowia publicznego dotykają całe populacje, zagrażając postępowi w kierunku poprawy dobrostanu. Należy zwiększyć uwagę i zaangażowanie poświęcane zdrowiu psychicznemu oraz wzmocnić opiekę nad zdrowiem psychicznym, tak aby wszystkie potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego zostały zaspokojone poprzez ogólnodostępne, przystępne cenowo i wysokiej jakości usługi i wsparcie specjalistów.

Stygmatyzacja i dyskryminacja nadal stanowią przeszkodę do włączenia społecznego i dostępu do właściwej opieki. Co ważne, wszyscy możemy odegrać swoją rolę w zwiększaniu świadomości na temat zdrowia psychicznego, a Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego jest okazją do zrobienia tego wspólnie. Wyobraźmy sobie świat, w którym zdrowie psychiczne jest cenione, promowane
i chronione, gdzie każdy ma równe szanse korzystania ze zdrowia psychicznego i korzystania ze swoich praw człowieka oraz gdzie każdy może uzyskać dostęp do opieki psychiatrycznej, której potrzebuje.

WHO będzie współpracować z partnerami w celu rozpoczęcia kampanii wokół tematu „Uczynienie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia dla wszystkich globalnym priorytetem”. Będzie to okazja dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pracodawców, pracowników i innych zainteresowanych stron, aby spotkać się i głośno mówić o tym, co musimy zrobić, aby zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie stały się globalnym priorytetem dla wszystkich.

Aby uniknąć problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, warto zadbać o swoją kondycję psychiczną. W tym celu:

  • Dużo się uśmiechajmy
  • Stosujmy odpowiednią dietę
  • Nie zapominajmy o aktywności fizycznej
  • Dbajmy o relacje międzyludzkie

Jeśli wymienione wyżej czynniki okażą się niewystarczające, konieczna jest wizyta u specjalisty. Nie należy zwlekać z pójściem do psychiatry, psychoterapeuty bądź psychologa. Nadal największe trudności, by sprawnie funkcjonować i zmagać się z codziennością, stanowi zbyt późne rozpoznanie schorzenia i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Źródło: www.gov.pl

W Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu funkcjonuje PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO.

Lokalizacja:

Poradnia Zdrowia Psychicznego znajduje się w budynku przy ul. Doktora Jerzego Gerada Koppa 1A, 87-400 Golub-Dobrzyń (pierwsze piętro – wejście od strony ulicy Szosa Rypińska).

Funkcjonowanie Poradni

W Poradni Zdrowia Psychicznego pracują lekarz specjalista psychiatrii. Wizyty odbywają się w:

– PONIEDZIAŁEK: 800 – 1300

– ŚRODA: 1400 – 1600

– PIĄTEK: 1400 – 1600

– SOBOTA: 900 – 1300

Kadra lekarska:

– lek. Joanna Solarz – Bogusławska – specjalista psychiatra

Zakres leczenia

Poradnia zajmuje się oceną stanu psychicznego, diagnozą zaburzeń psychicznych i zachowania oraz doborem odpowiednich terapii.

Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie. 

Jest możliwość rejestracji osobistej, jak również telefonicznej.

Godziny rejestracji Pacjentów:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500

tel. 56 683 22 91

Zachęcam do poszukiwania skutecznej pomocy!