Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font
Czas pandemii odbił się i nadal odbija na naszym zdrowiu psychicznym. Wiele aspektów zdrowia psychicznego zostało zakwestionowanych; a już przed pandemią w 2019 r. szacuje się, że jedna na osiem osób na świecie żyła z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie dostępność do usług oraz środki finansowe dostępne na rzecz zdrowia psychicznego są nadal niewystarczające i są znacznie niższe od tego, co jest potrzebne, zwłaszcza w krajach o niskim i średnim dochodzie.
Od miesiąca czerwca br. realizowane jest zadanie pn. "Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania polegająca na dostosowaniu piwnic pod blokiem operacyjnym pod potrzeby Szpitalnego Laboratorium Analitycznego i Szpitalnego Laboratorium Mikrobiologicznego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu".