Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font

W dniu 28 sierpnia 2023 r. Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w Golubiu – Dobrzyniu Pani Sylwia Kulewska podpisała umowę z Wójtem Gminy Ciechocin Panem Andrzejem Okrucińskim oraz Skarbnikiem Gminy Panem Januszem Celmer w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu Gminy Ciechocin w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Szpitalnej Izby Przyjęć oraz Poradni Okulistycznej Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.

            Podpisanie umowy dotacji nastąpiło w obecności przedstawiciela organu założycielskiego Szpitala Powiatowego Pani Danuty Maleckiej – Wicestarosty Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

            Przekazane środki finansowe przyczynią się do poprawy dostosowania wyposażenia Szpitala do oczekiwań pacjentów oraz zapewnią lepsze warunki korzystania z placówki leczniczej.