Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Golubiu- Dobrzyniu realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pn. „Zakup ambulansu typu B oraz środków ochrony indywidualnej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Golubiu – Dobrzyniu” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem projektu jest Rozwój profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowany na główne problemy epidemiologiczne w Polsce.

Dofinansowanie projektu z UE: 520.000,00 PLN