Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font

W latach 2008 – 20016
Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Golubiu – Dobrzyniu
realizował projekt pod nazwą:
,,Zakup aparatów wraz z dostosowaniem obiektu do ich użytkowania oraz do
osiągnięcia zgodności stanu
obiektu z obowiązującymi przepisami prawa”
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: 3.Rozwój infrastruktury społecznej
Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Numer projektu: RPKP.03.02.00-04-023/08
Okres realizacji projektu: Lata 2008-2016
Całkowita wartość projektu: 8 770 338,63 zł.
Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 3 670 805,20 zł.
Cel projektu to:
a) Zakup nowoczesnej aparatury medycznej dzięki czemu możliwe będzie wykonywanie
specjalistycznych badań,
b) dostosowanie obiektu szpitala do wymogów rozporządzenia Ministra zdrowia.