Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Sukcesywna dostawa leków, suplementów diety, wyrobów medycznych i innych na potrzeby Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu”, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 złotych