Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Zaproszenie do składania ofert pn. ,,Dostawa heparyny drobnocząsteczkowej dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Golubiu Dobrzyniu” o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130000,00 złotych