Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 2 czerwca 2023 r. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki powołał nową Radę Nadzorczą Szpitala Powiatowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu. Niezwłocznie po powołaniu, nowa Rada Nadzorcza ukonstytuowała się.

W skład nowej Rady Nadzorczej weszli:
p. Barbara Trzaska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
p. Karolina Welka – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
p. Tomasz Szablewski – Członek Rady Nadzorczej,

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Aby zabezpieczyć należyty przepływ informacji między Radą Nadzorczą, a organem właścicielskim spółki, Rada Nadzorcza jest zobowiązana do sporządzania i przedstawiania corocznego sprawozdania z działalności.
Decyzją Rady Nadzorczej powiatowej lecznicy powołano nową Prezes Zarządu – Sylwię Kulewską. Nowo zarządzająca pracowała dotychczas w tutejszym Szpitalu będąc główną księgową, jest doświadczonym menadżerem, związana ze służbą zdrowia od wielu lat.

W dniu 6 czerwca 2023r. Członkowie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – Franciszek Gutowski, Danuta Malecka oraz Danuta Brzoskowska podczas spotkania z pracownikami Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oficjalnie poinformowali o powyższych zmianach organizacyjnych i przedstawili Radę Nadzorczą oraz Prezesa Zarządu.