Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

szpital

    • Contrast
    • Layout
    • Font

W dniu 28 sierpnia 2023 r. Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w Golubiu – Dobrzyniu Pani Sylwia Kulewska podpisała umowę z Wójtem Gminy Ciechocin Panem Andrzejem Okrucińskim oraz Skarbnikiem Gminy Panem Januszem Celmer w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu Gminy Ciechocin w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Szpitalnej Izby Przyjęć oraz Poradni Okulistycznej Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.

            Podpisanie umowy dotacji nastąpiło w obecności przedstawiciela organu założycielskiego Szpitala Powiatowego Pani Danuty Maleckiej – Wicestarosty Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

            Przekazane środki finansowe przyczynią się do poprawy dostosowania wyposażenia Szpitala do oczekiwań pacjentów oraz zapewnią lepsze warunki korzystania z placówki leczniczej.

PZU ŻYCIE S.A. w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie lub zmniejszenie skutków wypadków ubezpieczeniowych przekazało Szpitalowi Powiatowemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu środki w wysokości 7000,00 zł z funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A. Zadanie prewencyjne w postaci zakupu odzieży ochronnej dla pracowników Szpitala przyczyni się do likwidacji istotnych zagrożeń w zakładach pracy związanych z utratą życia i zdrowia pracowników, zmniejszeniem liczby wypadków oraz ograniczeniem zachorowań.

Wyrażamy tą drogą serdeczne podziękowanie dla PZU Życie S.A. za pomoc finansową, która umożliwiła zakup środków ochrony indywidualnej dla naszych pracowników.

Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Golubiu-Dobrzyniu poszukuje pracownika na stanowisko:

Pielęgniarz/Pielęgniarka

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączniku poniżej.

Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Golubiu-Dobrzyniu poszukuje pracownika na stanowisko:

Lekarz Medycyny Rodzinnej

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączniku poniżej.