Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
w Golubiu-Dobrzyniu
w Golubiu-Dobrzyniu
Oddziały szpitalne

Informacje
Diagnostyka Poradnie
Przychodnia POZ
   Zakaz Odwiedzin wprowadza się z uwagi na wzrost zachorowań infekcyjnych w środowisku pozaszpitalnym, które stanowią zagrożenie dla zdrowia pacjentów Szpitala.

Zakaz obowiązuje na terenie całego Szpitala.

                                                                         ***
Zakaz Odwiedzin!!!
   Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym ustala się całkowite wstrzymanie przyjęć planowych za wyjątkiem schorzeń onkologicznych oraz chorych leczonych przewlekle, u których nie można przerwać leczenia.

                                                                         ***
Procedura uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjentów Szpitala Powiatowego w Golubiu-
Dobrzyniu.
   W przypadku konieczności uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta osoba
upoważniona w historii choroby kontaktuje się telefonicznie z lekarzem prowadzącym, który
oddzwania na numer telefonu podany w dokumentacji medycznej.

                                                              
  INFORMACJE DOTYCZĄCE WZNOWIENIA PORODÓW RODZINNYCH
                                                                         ***
                                                                         ***
  INFORMACJA O PRZENIESIENIU PUNKTU POBRAŃ DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
                        Oświadczenie należy przesłać na adres szczepienia@szpitalgolub.pl

                                                                         ***
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH